Dış Ticaret Danışmanlık

DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK

Globalleşen dünya ekonomilerinde uluslararası ticaret giderek ivme kazanmaktadır. Hızlanan uluslararası ticarette sürekli değişiklikler yapılmakta ve mevzuat değişmektedir. ICC (International Chamber Of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından yenilenen ve düzenlenen kurallar tüm uluslararası işlemlerde kullanılmaktadır. Sürekli gelişen ve değişen Dış Ticarette devinime ayak uydurmaya başlamadan önce temel esasları bilmek çok önemlidir. Ülkemizde yabancı dil bilen herkesin Dış Ticaret işlemlerini yapabileceği düşünülmektedir. Bu yaygın yanlış kanı neticesinde sadece kurumsal bazda değil, ülke olarak da zaman ve prestij kaybına uğramaktayız. İthalat çeşitleri, ihracat çeşitleri, devlet teşvikleri, koruma kontrol, iş geliştirme, kredi uygulamaları, yatırımlarda devlet teşvikleri ve yardımları, gümrük işlemleri, giriş ve çıkış gümrük beyannameleri, TAREKS, teslim şekilleri (INCOTERMS), ödeme şekilleri (PAYMENT TERMS), sözleşmeler, Dahilde İşleme Rejimi, dahilde işleme izin belgesi, Hariçte İşleme Rejimi ve belgeleri, akreditif ve çeşitleri, UCP600, SWIFT mesajları, ambargo, damping ve anti damping, gözetim, serbest bölge rejimi, KDV muafiyeti, EXIMBANK, İhracatçı Birlikleri, Pazar araştırmaları, lojistik, depolama, finansman, dolaşım evrakları, gümrük belgeleri, yazışmalar… Bunlar; Dış Ticarette bilinmesi gereken başlıca konulardır. Dış Ticaret danışmanlığında tüm bu konuların teoriğini öğrenip, öğrenilen bu bilgilerin en efektif şekliyle hayata entegre etmeniz hedeflenmiştir.

Bireysel ve Kurumsal alabileceğiniz eğitimler dışında,

Dış ticaret departmanına (ihracat, ithalat uzmanı,müdürü vb ) doğru personel seçme ve oryantasyonu

Fuar ve Organizasyon Katılım

Kamu ve Özel Sektör yatırım hibe ve uygun faizli kredilendirme

Pazar Araştırma

İhracat Fiyatı Belirleme

Satın Alma

Pazar Analizi


Detaylı bilgi için hemen arayabilirsiniz : 0532 661 1962

Bir cevap yazın

Hemen Ara