Dış Ticaret Özel Ders

DIŞ TİCARET ÖZEL DERS

Globalleşen dünya ekonomilerinde uluslararası ticaret giderek ivme kazanmaktadır. Hızlanan uluslararası ticarette sürekli değişiklikler yapılmakta ve mevzuat değişmektedir. ICC (International Chamber Of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından yenilenen ve düzenlenen kurallar tüm uluslararası işlemlerde kullanılmaktadır. Sürekli gelişen ve değişen Dış Ticarette devinime ayak uydurmaya başlamadan önce temel esasları bilmek çok önemlidir. Ülkemizde yabancı dil bilen herkesin Dış Ticaret işlemlerini yapabileceği düşünülmektedir. Bu yaygın yanlış kanı neticesinde sadece kurumsal bazda değil, ülke olarak da zaman ve prestij kaybına uğramaktayız. İthalat çeşitleri, ihracat çeşitleri, devlet teşvikleri, koruma kontrol, iş geliştirme, kredi uygulamaları, yatırımlarda devlet teşvikleri ve yardımları, gümrük işlemleri, giriş ve çıkış gümrük beyannameleri, TAREKS, teslim şekilleri (INCOTERMS), ödeme şekilleri (PAYMENT TERMS), sözleşmeler, Dahilde İşleme Rejimi, dahilde işleme izin belgesi, Hariçte İşleme Rejimi ve belgeleri, akreditif ve çeşitleri, UCP600, SWIFT mesajları, ambargo, damping ve anti damping, gözetim, serbest bölge rejimi, KDV muafiyeti, EXIMBANK, İhracatçı Birlikleri, Pazar araştırmaları, lojistik, depolama, finansman, dolaşım evrakları, gümrük belgeleri, yazışmalar… Bunlar; Dış Ticarette bilinmesi gereken başlıca konulardır. Müge Hoca ile Dış Ticaret Eğitimlerinde tüm bu konuların teoriğini öğrenip, öğrenilen bu bilgilerin en efektif şekliyle hayata entegre etmeniz hedeflenmiştir.


Detaylı bilgi için hemen arayabilirsiniz : 0532 661 1962

Hemen Ara